Regler for følbedømmelse

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facabook

 

Tas sponsorer

Få dit OK kort her - OK giver 6øre til TAF for hver liter du tanker

 

Taf Sponsorer

Føl

 

 

Registrering og bedømmelse af føl:

Føllene skal være chipmærket FØR følskuet. Man skal så medbringe arket med farve aftegn til følskuepladsen hvor vores dommere vil forestå, optegningen af farve og aftegn.

Yderligere info følger på hjemmesiden.

 

 

VEJLEDNING VEDR. FØLBEDØMMELSE

 

Trakehner-avlsforbundet har vedtægtsbestemt obligatorisk følbedømmelse.

Derfor skal alle trakehner føl møde til bedømmelse for at de efterfølgende kan få TAF-logo i deres pas samt TR i deres id-nummer.

 

Reglen er endvidere af identifikationsmæssige grunde, at føllet skal stille til bedømmelse sammen med moderen. Som ny udstiller er det rart på forhånd at vide lidt om, hvad der forventes af én i den anledning.

Nedenfor skitseres kort forløbet ved bedømmelse af et føl i Trakehner-Avlsforbundet.

 

Egentlig er der to parallelle forløb omkring indberetningen af føl.

 

1. Til Hesteregistreringen i Skejby indsendes "indberetningsskema" med angivelse af føl og hoppens data, samt farve og signalement.

2. Til Trakehner-Avlsforbundet indsender man anmeldelse til følbedømmelse, hvori angives data for føllet, samt angivelse af, hvilken følplads man ønsker at fremstille føllet på, dette kan gøres på en planket man udskriver fra hjemmesiden, eller med en direkte online tilmelding.

 

Følbedømmelsen forløber i princippet som følger:

 

* Hoppe og føl stilles op foran dommerne (føllet tættest på dommerpanelet)

* Hoppe og føl føres i skridt på midterlinien, idet dommerne her ønsker at se føllets korrekthed.

* Hoppe og føl traves på trekantbane. Føllet vises her løst.

* Hoppen slippes og dommerne ønsker her at se føllet i både trav og galop.

* Hoppe og føl indfanges og stilles op foran dommerne igen.

* Herefter forlades ringen.

 

Føllet får ved bedømmelsen karakterer for type - krop - fundament / skridt - trav - galop / helhedsindtryk.

Karakterernes betydning

 

10. Særdeles god

9. Meget god

8. God

7. Temmelig god

6. Tilfredsstillende

5. Knap tilfredsstillende

4. Mangelfuld

3. Temmelig dårligt

2. Dårligt

1. Meget dårligt

 

Desuden formuleres en tilhørende beskrivelse af føllet.

Gældende for hele forløbet er, at dommerne fortæller udstilleren hvad man ønsker at se.

Ved registrering i Trakehner Avlsforbundet kan kun forbundets godkendte mærkere brændemærke føllet.

Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet.

Det ønskes af hoppe og føl møder vel i en god udstillingsform og flettede.

 

 

3. Bedømmelsesregler generelt.

1) Der oprettes centrale kåringspladser til forbesigtigelse af hingste,

ordinær kåring af hingste og hopper samt til bedømmelse af føl.

Ligeledes oprettes centrale kåringspladser til efterbedømmelse.

2) Hjemmebedømmelser kan undtagelsesvis foretages mod betaling af

forhøjet gebyr, samt kørselsudgifter, som skal dække omkostningerne

ved disse bedømmelser.

3) Tilmelding til bedømmelser skal ske på TAF`s formularer skriftligt

eller elektronisk via hjemmesiden. Betaling skal ske samtidigt med

tilmelding og betalingen er forudsætning for tilmeldingens gyldighed.

side 8

 

 

4. Følbedømmelsesregler.

1) Den obligatoriske følbedømmelse har til formål at vejlede avleren

samt give avlsledelsen mulighed for at bedømme en hoppe eller

hingst’s værdi for avlen.

2) Føllene bedømmes med 7 karakterer efter samme kriterier som

hopperne, dvs.: Type, Krop, Fundament, Skridt, Trav, Galop,

Helhedsindtryk. Karaktererne suppleres med en beskrivelse af føllet.

 

 

 

Årets Hoppeføl 2014

 

Sekretariat

 

 

Pia Prom

Nordfeldvej 52B

4780 Stege

 

Tlf: 55813290

pia@trakehner.dk