Regler i forbindelse med kåring

Regler i forbindelse med hingstekåring

Herunder findes et overblik over relevante regler i forbindelse med hingstekåring

 

7. Hingstekåringsregler

1) Hingstene fremstilles normalt til kåring som 2½- til 3-årige.

2) De måles på stang og pibe.

3) De vises i skridt og trav for hånd på henholdsvis fast og blød bund

og herefter løse på blød bund samt i løsspringning. 4-årige og ældre

hingste vises derudover under rytter på dommernes kommando.

4) Det kræves, udover tilfredsstillende eksteriør og gode bevægelser,

at hingsten er af anerkendt trakehnerafstamning, og at hingstens

afstamning (blodlinier) skønnes værdifulde for avlen.

5) Hingsten kan opnå bedækningstilladelse eller afvises.

Opnår hingsten bedækningstilladelse, skal den DNA bestemmes,

afstamningskontrolleres samt veterinærgodkendes af en anerkendt

dyrlæge.

6) Hvis hingsten ved eksteriør-kåring opnår bedækningstilladelse,

gælder denne tilladelse i 1 år.Hingsten skal indenfor bedæknings-

tilladelsens gyldighedsperiode bestå en 30 dages (DEU) / 35 dages

(DK) kombineret test i dressur og springning på en station, der er

anerkendt af Trakehner-Avlsforbundet, for at opnå bedæknings-

tilladelse det følgende år.

7) a) Indenfor bedækningstilladelsens gyldighedsperiode skal

hingsten bestå en 70 dages (DEU)

eller 35 dages (DK) kombineret materialprøve i dressur og

springning på en station, der er anerkendt af Trakehner-

Avlsforbundet.

b) Går hingsten ikke en materialprøve, kan den også kvalificere

sig til en godkendelse gennem resultater i sport.

8) Består hingsten materialprøven, er hingsten endeligt kåret. I modsat

fald bortfalder bedækningstilladelsen.

9) Hingste avlet igennem og kåret hos et Trakehner Forbund tilsluttet

det internationale samarbejde, kan anerkendes af TAF’s bestyrelse

efter indstilling fra avlsledelsen.

10) Hingste af Trakehnerafstamning, der er avlet i andre avlsforbund,

kan anerkendes til brug på TAF-hopper. Anerkendelsen afgøres af

bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.

11) Fuldblodshingste af xx, ox, sh, AA afstamning kan anerkendes til

brug på TAF-hopper på lige fod med Trakehnerhingste. For disse

hingste kræves, at de er kåret i andet Forbund og at de har bevist

løbspræstationer eller ridemæssig præstation eller har en bestået

materialprøve. En sådan anerkendelse kan dog begrænses således

at hingsten kun må bedække TAF-hopper efter avlsledelsens

godkendelse.

12) Trakehner Avlsforbundet kan til enhver tid afkåre en hingst, hvis den

ikke indfrier avlsforventningerne. En sådan afkåring afgøres af

bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.

 

Løsspringning:

1. spring Cavaletti ca. 40 cm. høj, distance til 2. spring ca. 7 m målt fra midt til midt (centrum af den lodrette støtte til centrum af den lodrette støtte). 2. spring, lodret spring ca. 60 cm. højt, distance til 3. spring 7,20 m. 3. spring lodret, ca. 70 cm. højt. Springene kan senere blive lavet højere og bredere (oxer) max. højde 130 cm., alt efter hestens anlæg og efter anvisning fra ledelsen af prøven. Hingsten møder med aftagelig tøjle. Hingsten trækkes hen til 1. spring og fanges ind efter sidste spring, hvorefter hingsten igen trækkes hen til 1. spring.

 

 

Veterinær godkendelse:

Hingsten skal gennemgå en klinisk undersøgelse, hvorved der dokumenteres tilstedeværelse af normale kønsorganer. Endvidere skal hingsten gennemgå en sundhedsundersøgelse, hvor øjne, hjerte og lunger dokumenteres anmærkningsfri. Den kliniske undersøgelse må max. være 1 måned gammel ved kåringen.

 

Røntgenkrav:

Hingstekåring 2015 – røntgenkrav:

Billederne skal være fremsendt senest 15. januar 2015.

Følgende billeder skal optages:

1. Tåled alle 4 lige fra siden (90 gr.) . Hele hoven og hovben skal være

synlig på forben, hovled skal være synlig på bagben.

2. Hovseneben "oxspring". Kodeleddets ledspalte skal være synlig.

3. Haseled. Lige fra siden (90 gr.), skrå forfra (45 gr.) og skrå bagfra (115 gr.)

4. Knæled let skrå bagfra (110 gr.).

Billederne kan sendes på mail til: karenagaarden@icloud.com

eller på CD-ROM til: Faxe Dyrehospital, Industriparken 11, 4640 Faxe. Att: Dyrlæge Johnny N. Sørensen

Billedformatet skal være DICOM (Dicom dir) format.

Såfremt billederne sendes i forkert format eller ikke er af diagnostisk kvalitet, forbeholder TAF sig ret til at forlange nye eller supplerende billeder.

Prisen er 500 + moms pr. hingst.

Husk at bede dyrlægen mærke mail eller brev med ”Trakehner-hingst til kåring”.

 

Skoning/beslag:

Vaccinationer:

Hingsten skal være regelret vaccineret jvf. DRF's regler.

 

DNA / Afstamningskontrol:

Der skal udføres afstamningskontrol (DNA) på hingsten, og hingstens mor.

 

Tilmelding kan foretages ved kontakt til sekretariatet, eller ved udfyldning og indsendelse af tilmeldingsblanketten, som kan downloades ved at trykke her

 

Taf Sponsorer

Få dit OK kort her - OK giver 6øre til TAF for hver liter du tanker

Tas sponsorer

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facabook

 

 

Sekretariat

 

 

Pia Prom

Nordfeldvej 52B

4780 Stege

 

Tlf: 55813290

pia@trakehner.dk