Regler i forbindelse med kåring

Regler i forbindelse med Hoppekåring

 

Trakehner-Avlsforbundet, som er en EU-anerkendt avlsorganisation, optræder i alle spørgsmål vedrørende stambogsføring som juridisk

person, jf. Landbrugsministeriets godkendelse af 22. december 1994.

Stambogskontoret under Landsudvalget for Hesteavl forestår, efter

aftale med Trakehner-Avlsforbundet, den løbende registrering og stambogsføring.

Alle indberettede oplysninger tilhører Trakehner- Avlsforbundet i

Danmark.Regler for optagelse i stambog, registrering, kåring, følbedømmelse, materialprøver og andre bestemmelser.

 

1. Regler for optagelse i Trakehner-Avlsforbundets stambog

1) Trakehner-Avlsforbundets stambog er en lukket stambog. Dette

indebærer, at dyr, hvis forældre i forvejen er optaget i stambogen,

kan registreres og kåres.

For at sikre blodfornyelse kan:

a) Dyr af racerne xx, ox, sh og AA afstamning optages i stambogen

i et specielt register, når de tænkes anvendt til forædling

b) Dyr registreret i andre avlsforbund, og hvis blodlinier på moder

og fader side kan føres direkte tilbage til anerkendte stambøger

inden for Trakehneravlen, kan optages i stambogen.

c) Dyr optaget i stambogen hos et Trakehner avlsforbund tilsluttet

det internationale samarbejde kan optages i stambogen

2. Registrering.

1) Alle heste med godkendt Trakehnerafstamning kan registreres i

Trakehner-Avlsforbundets stambog.

2) For at hopper og hingste kan kåres er medlemskab obligatorisk.

Medlemskab er ikke obligatorisk i

forbindelse med registrering af føl.

3) Medlemmet er forpligtet til at overholde regler for stambogsføring.

4) Medlemmet er forpligtet til at overholde TAF’s regler for navngivning

af Trakehnerheste. Navnet skal have samme begyndelsesbogstav

som moderen, ud fra hoppefamiliens gamle fornavne. Der må

ikke anvendes samme navn til flere føl af samme årgang fra samme

medlem. Evt. stednavn kan efterstilles fornavnet såfremt det samlede

navn er på maksimalt 2 x 18 karakterer. Såfremt hestens navn ikke

følger navnereglerne er TAF bemyndiget til at foretage navneændring

for medlemmets regning.

3. Bedømmelsesregler generelt.

1) Der oprettes centrale kåringspladser til forbesigtigelse af hingste,

ordinær kåring af hingste og

hopper samt til bedømmelse af føl. Ligeledes oprettes centrale

kåringspladser til efterbedømmelse.

2) Hjemmebedømmelser kan undtagelsesvis foretages mod betaling af

forhøjet gebyr, samt kørselsudgifter, som skal dække omkostningerne

ved disse bedømmelser.

3) Tilmelding til bedømmelser skal ske på TAF`s formularer skriftligt

eller elektronisk via hjemmesiden. Betaling skal ske samtidigt med

tilmelding og betalingen er forudsætning for tilmeldingens gyldighed.

side 8

Hoppekåringsregler.

1) Hopperne fremstilles normalt til kåring som 3-årige. 4-års og ældre

hopper fremstilles i hold for sig.

Kun de 3-årige hopper indgår i bedømmelsen til Årets hoppe.

Efterbedømte hopper indgår uanset alder ikke i bedømmelsen til

Årets hoppe.

2) De måles på stang og pibe.

3) Hopperne vises i skridt og trav for hånd på fast bund. Herefter i skridt

og trav for hånd på trekantsbane, samt løse på blød bund.

4) Hopperne bedømmes efter Trakehnersystemet med 7 karakterer (fra

1995) fra 1 til 10.

Karakterer gives således:

Type Krop Fundament Skridt Trav Galop Helhedsindtryk

Eks: 9 7 6 ( 6 7 9 ) 8

Bedømmelsesskala:

10 Særdeles god

9 Meget god

8 God

7 Temmelig god

6 Tilfredsstillende

5 Knap tilfredsstillende

4 Mangelfuld

3 Temmelig dårligt

2 Dårligt

1 Meget dårligt

Karaktererne suppleres med en beskrivelse af hoppen.

Trakehnersystemet fra 1994 og tidligere:

Type Bygning Bevægelse Helhedsindtryk

Eks: 9 8 6 / 8 8

side 9

 

 

5) Hovedstambog (HT) – Mindstemål er 158 cm på stang for 3-årige og

160 cm for 4-årige og ældre.

Kun én karakter må være mindre end 6. Opfylder hoppen disse krav,

er den kåret til HT.

6) Stambog (TS) – Her optages hopper, der ikke opfylder kravene til HT

. Hopper med 2 karakterer under 5 afvises.

7) Fuldblodsregister – Hopper af xx, ox, sh og AA afstamning af

tilfredsstillende kvalitet, med en helhedskarakter på minimum 6,

optages i et specielt fuldblodsregister.

8) Genfremstillingsret – Såfremt en hoppe ikke havde de mest optimale

kåringsforhold, eller var syg eller skadet ved fremstillingen, er

genfremstilling mulig. Betingelserne for ændring i kåringsbeskrivelsen

er dog, at den samlede karaktersum forøges med mindst 2 point.

9) Hopper, der ønskes genfremstillet til kåring, skal tilmeldes på normal

vis mod betaling af

sædvanligt gebyr.

10) Præmiehoppe: Præmiehoppestatus kan opnås på følgende kriterier:

A) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 54 point

i tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,0 (700) ved TAF´s

stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

B) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53,5 point

i tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,25 (725) ved TAF’s

stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

C) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå 53 point i

tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,5 (750) ved TAF´s

stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

D) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point i

tværsum samt efterfølgende at opnå mindst et af nedenstående

rideresultater (lands- eller distriktsstævner):

a) 7,0 ved kvalifikation til finale i TAF championat

b) kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

c) mindst 60 procent 3 gange i LA1-dressur eller højere klasser

d) mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

e) mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser

E) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point

i tværsum samt efterfølgende at opnå mindst 7,0 point ved TAF’s

stationsafprøvning eller ndagsafprøvning, samt derefter at opnå

mindst 60% 2 gange i LA1-dressur

eller mindst 60% 1 gang i højere klasser (lands- eller distriktsstævner).

11) Tildeling af ”R”-status:

Hopper tildeles ”R” efter følgende kriterier:

Optaget i Trakehner-Avlsforbundets Stambog eller Hovedstambog

samt mindst et af nedenstående rideresultater:

A) Bestået stations- eller eendagsafprøvning.

B) Kvalifikation til finale i TAF championat

C) Kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

D) Ved DRF distrikts- eller landsstævner at have opnået:

a) Mindst 60 procent 3 gange i LA 1-dressur eller

højere klasser.

b) Mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

c) Mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser.

 

side 10

 

 

12) Elitehoppe- Elitehoppestambogen er forbeholdt hopper anerkendt af

TAF, med et godt eksteriør, meget gode egenpræstationer og bevist

avlsmæssig formåen.

A) Eksteriør: Grundlag for optagelse i Elitestambogen er et godt

eksteriør.

Hoppen skal være kåret til Hovedstambogen.

B) Avlspræstation:

 

Frugtbarhed: Bedækningsår: Antal føl:

2 2 (min.)

3 2

4 3

mindst 1 hoppe er kåret med helhedskarakter på minimum 7

eller

mindst 1 hingst har opnået avlsgodkendelse

C) Egenpræstation: hoppen skal have opnået mindst 3 placeringer

i M-dressur eller Mspringning

eller L-military ved distrikts- og landsstævner.

eller

mindst 3 stk. afkom registreret i TAF har opnået nedenstående

rideresultater:

bestået en af TAF anerkendt materialprøve eller

endagsafprøvning med en helhedskarakter på

minimum 7,0 (700) eller en delkarakter i spring eller

dressur på minimum 7,5 (750)

eller opnået

Kvalifikation til finale i TAF championat, eller

Kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat,

eller ved distrikts- eller landsstævner af opnå:

Mindst 60 procent 3 gange i LA 4-dressur eller

højere klasser, eller

Mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser,

eller

Mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser.

Under særlige forhold kan avlsledelsen dispensere.

D) Optagelsen i elitestambogen sker efter ejers skriftlige

anmodning, eller efter indstilling fra avlsledelsen.

 

side 11

 

 

6. Afprøvning af ungheste (3 årige og ældre hopper og vallakker)

1) Materialprøven for hopper har en varighed af ca. 30 dage på station,

og resultatet vil blive påført hoppens staldblad.

2) Indmønstring: Træningsleder og forbundsrepræsentant gennemgår

sammen med ejeren hoppen med

henblik på en registrering af eventuelle skader og andre bemærkninger.

3) Forberedelse: hestene skal møde let tilredet.

4) Hestene skal møde med grime, trense og sadelunderlag forsynet med

forbundslogo.

5) Betaling af prøven sker gennem forbundet og skal være sket senest

på indsyningsdagen.

6) Bedømmelsen: Træningsleder giver karakter for karakteregenskaber

(interiør), løsspringning, gangarter, ridelighed m.v. På prøvedagen vil

der være et dommerpanel på 2 personer, der giver karakterer for

løsspringning og gangarter, samt en fremmedrytter, der giver karakter

for ridelighed.

Resultatet gøres op i en Totalkarakter og en samlet placering, og der

vil blive udstedt et materialprøvecertifikat.

7) Vægtning af karaktererne ved materialprøven.

Stationsafprøvning:

Træningsleder Fremmedrytter Dommere I alt

Interiør 15% 15%

Gangarter 15% 15% 30%

Ridelighed 15% 15% 5% 35%

Løsspringning 10% 10% 20%

I alt 55% 15% 30 100%

8) Endagsprøve: hestene løsspringes og vises derefter under sadel,

først af egen rytter og derefter af en fremmedrytter.

9) Bedømmelsen: der vil være et dommerpanel på 2 personer, der giver

karakterer for løsspringning, gangarter og kapacitet, samt en

fremmedrytter, der giver karakterer for ridelighed og kapacitet.

Resultatet gøres op i en totalkarakter og en samlet placering og der

bliver udstedt et endagsprøvecertifikat.

10) Vægtning af karaktererne ved endagsprøven:

Endagsprøve:

Fremmedrytter Dommere I alt

Gangarter 39% 39%

Ridelighed 25% 15% 40%

Løsspringning 21% 21%

I alt 25% 75% 100%

Prøven betragtes som bestået, hvis hoppen opnår slutkarakteren 6

eller derover.

 

 

Taf Sponsorer

Få dit OK kort her - OK giver 6øre til TAF for hver liter du tanker

Tas sponsorer

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facabook

 

 

Sekretariat

 

 

Pia Prom

Nordfeldvej 52B

4780 Stege

 

Tlf: 55813290

pia@trakehner.dk