Indmeldelse

Indmeldelse

 

 

 

Medlemskab

Aktivt medlem kan alle blive, som er ejere af en hest af godkendt Trakehnerafstamning.

Familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere, hvor én af parterne opfylder betingelserne i ovenstående.

Passivt medlem kan enhver person blive, som ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab, men som er interesseret i Trakehnerheste og i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

Forbundets medlemsblad Hestemagasinet, som udkommer 13 gange årligt er incl. i kontingentet.

Kontingentpriserne er pr. 1/2 2017:

 

Aktivt medlemsskab: 1000kr pr år

Familie medlemsskab: 1200kr pr år

Passivt medlemsskab 550kr pr år

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet eller via online indmeldelse her

 

Taf Sponsorer

Få dit OK kort her - OK giver 6øre til TAF for hver liter du tanker

Tas sponsorer

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facabook

 

 

Sekretariat

 

 

Pia Prom

Nordfeldvej 52B

4780 Stege

 

Tlf: 55813290

pia@trakehner.dk