Avl


TAF Sponsorer

AvlTrakehneravlen i Danmark er formelt tæt knyttet til det oprindelige trakehneravlsforbund i Tyskland: Trakehner Verband (VTV). Således er TAF som det eneste avlsforbund i Danmark godkendt til at registrere og stambogsføre renstammede trakehnerheste i en trakehnerstambog, hvor bomærket er de to skovle fra et elggevir - I Danmark suppleret med et D nedenunder. VTV fører kontrol med den danske avl, via en ret for VTV's forretningsfører, til at deltage i den danske hingstekåringskommision. Her har det tyske medlem 2 stemmer. Samtidig har VTV direkte adgang til at kontrollere, at der i den danske stambog alene indføres heste med godkendt trakehnerafstamning. Tilsvarende er TAF sikret adgang til den tyske stambog. De formelle retningslinier for samarbejdet med VTV er nedfældet i en kontrakt der blev ratificeret i Neumünster 1983, med daværende formand for TAF, Anders Dagl, som underskriver fra dansk side. Denne kontrakt er siden blevet anvendt som model for tilsvarende kontrakter med andre landes trakehner avlsforbund. Da forbundene i andre lande derfor er knyttet til VTV på samme vikår som TAF, kan heste, der er registreret i disse forbund også indsættes i avlen i Danmark på lige fod med dansk og tysk registrerede trakehnere. Tilknytningen til VTV er indarbejdet i de danske vedtægter med en henvisning til det formelle samarbejde i §1 stk. 3.


I praksis sørger ledelse af TAF for at holde kontakt til moderforbundet, dels ved at orientere om hændelser af betydning i TAF, dels ved at indhente tilsvarende information fra VTV. I forbindelse med kåringer i Danmark er der også tid til at få diskuteret udviklingen i avlen med den tyske repræsentat i kåringskommisionen. Som regel er der deltagelse af en tysk dommer, ikke bare ved hingstekåringen, men også ved hoppekåringer. Dertil skal samtlige heste, der registreres i Danmark have en godkendelse i form af et stempel i sine papirer fra VTV. Derfor er der desværre en ekstra lang ekspeditionstid for danske trakehneravlere, mht at få papirer på sine dyr.


Nyttigt overblik


Herunder finder du quicklinks der giver et hurtigt overblik over alle relevante avlssider.


     
Årets avler


 Avlsmål

Racens historie

 

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facebook  Sekretariat   Pia Prom

   Nordfeldvej 52B

   4780 Stege


   Tlf: 55813290

   pia@trakehner.dk