Tilmelding

Tilmeldinger


Vejledning

Hent blanketter

Online anmeldelser

Navneregler

Se nedenunderFølbedømmelser

Se nedenunder

Hoppekåring

Se nedenunder

Materialeprøve for hopper og vallakker

Se nedenunder

Klik her

Klik her

Endagsprøve for hopper og vallakker

Se nedenunder

Besigtigelse af 2-års hopper

Se nedenunder

Hingsteparade
Hingstekåring 2022

Se nedenunder

Sommerstævne Sjælland


Klik her

Klik her

Sommerstævne Jylland


Klik her

Klik her


 

NAVNEREGEL FOR TRAKEHNERE

I TAF skal alle føl have et navn, der begynder med samme stavelse eller forbogstav som moderen. Hedder moderen således f.eks. Anna kan føllet f.eks. hedde Annie eller Arabel, men ikke Hanna. Det er ikke tilladt at give føllet et fornavn som f.eks. Højgårds Annabel, hvis moderen hedder Anna. Til gengæld må man gerne give føllet et efternavn, som f.eks. Annabel af Højgård.


Formålet med denne regel er, at man har lettere ved at holde styr på hoppestammerne og føre alle dyr tilbage til deres stammoder.

VEJLEDNING VEDR. FØLBEDØMMELSE

Trakehner-avlsforbundet har vedtægtsbestemt obligatorisk følbedømmelse.

Derfor skal alle trakehner føl møde til bedømmelse for at de efterfølgende kan få TAF-brand med tilhørende certifikat. Reglen er endvidere af identifikationsmæssige grunde, at føllet skal stille til bedømmelse sammen med moderen. Som ny udstiller er det rart på forhånd at vide lidt om, hvad der forventes af én i den anledning. Nedenfor skitseres kort forløbet ved bedømmelse af et føl i Trakehner-Avlsforbundet.


Egentlig er der to parallelle forløb omkring indberetningen af føl.


1. Til Hesteregistreringen i Skejby indsendes "indberetningsskema" med angivelse af føl og hoppens data, samt farve og signalement.

2. Til Trakehner-Avlsforbundet indsender man anmeldelse til følbedømmelse, hvori angives data for føllet, samt angivelse af, hvilken følplads man ønsker at fremstille føllet på.


Følbedømmelsen forløber i princippet som følger:


* Hoppe og føl stilles op foran dommerne (føllet tættest på dommerpanelet)

* Hoppe og føl føres i skridt på midterlinien, idet dommerne her ønsker at se føllets korrekthed.

* Hoppe og føl traves på trekantbane. Føllet vises her løst.

* Hoppen slippes og dommerne ønsker her at se føllet i både trav og galop.

* Hoppe og føl indfanges og stilles op foran dommerne igen.

* Herefter forlades ringen.


Føllet får ved bedømmelsen karakterer for type - krop - fundament / skridt - trav - galop / helhedsindtryk. Desuden formuleres en tilhørende beskrivelse af føllet.

Gældende for hele forløbet er, at dommerne fortæller udstilleren hvad man ønsker at se. Ved registrering i Trakehner Avlsforbundet kan kun forbundets godkendte mærkere brændemærke føllet. Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet.

 


VEJLEDNING VEDR. HOPPEKÅRING

Udstillingsberettigede udover trakehnerhopper 3 år og ældre er hopper af racerne xx, ox, x jfr. kåringsreglerne.


I forløbet for hoppekåring indgår følgende dele:


* Hoppen vises på fast bund (dommerne ønsker her at se korrektheden).


Når alle hopper har været på fast bund, er næste del af programmet, hopperne ved hånd på trekantbane, samt løse.


* Hoppen stilles op for dommerne, vises herefter ved hånd på midterlinien i skridt.

* Hoppen vises ved hånd i trav på trekantbane.

* Hoppen slippes, og dommerne ønsker her at se både trav og galop.

* Hoppen indfanges og stilles atter op for dommerne.


Her gælder for hele forløbet, at dommerne fortæller udstilleren, hvad man ønsker at se. Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet.

 


AFPRØVNINGER AF HOPPER OG VALLAKKER

Trakehner-avlsforbundet tilbyder medlemmerne 2 former for afprøvning:


1. Materialprøve - 30 dages stationsafprøvning. Denne form for afprøvning har været praktiseret siden 1989. I løbet af de 30 dage tilrides hestene og løsspringes. Træningslederen afgiver karakterer for gangarter, løsspringning samt staldopførsel.


2. Eendagsprøve, der i TAF er en helt ny aktivitet - der er her tale om hjemmeforberedte heste, der i sagens natur ikke opnår karaktergivning af træningsleder, ligesom begrebet "staldopførsel" heller ikke indgår i resultatet.


Materialprøven er åben for både hopper og vallakker.

 

HINGSTEKÅRINGSREGLER

Hingstene fremstilles normalt til kåring som 2½- til 3-årige.


Hingstene skal møde med godkendt røntgenstatus og følgende billeder skal optages: 1. Tåled alle 4 lige fra siden (90 gr.) . Hele hoven og hovben skal være synlig på forben, hovled skal være synlig på bagben. 2. Hovseneben "oxspring". Kodeleddets ledspalte skal være synlig. 3. Haseled. Lige fra siden (90 gr.), skrå forfra (45 gr.) og skrå bagfra (115 gr.) 4. Knæled let skrå bagfra (110 gr.). Billederne kan sendes med enten mail til: karenagaarden@icloud.com eller CD-ROM til: Faxe Dyrehospital, Industriparken 11, 4640 Faxe. Att: Dyrlæge Johnny N. Sørensen, skal være i DICOM format. Billederne skal være fremsendt til Dyrlæge Johnny Sørensen senest 15. januar 2014. Prisen for gennemsyn af røntgenoptagelserne er 350,00 kr. + moms.


Fremstilling a hingstene:


De måles på stang og pibe.


3) De vises i skridt og trav for hånd på henholdsvis fast og blød bund og herefter løse på blød bund samt i løsspringning. 4-årige og ældre hingste vises derudover under rytter på dommernes kommando.


4) Det kræves, udover tilfredsstillende eksteriør og gode bevægelser, at hingsten er af anerkendt trakehnerafstamning, og at hingstens afstamning (blodlinier) skønnes værdifulde for avlen.


5) Hingsten kan opnå bedækningstilladelse eller afvises. Opnår hingsten bedækningstilladelse, skal den DNA bestemmes, afstamningskontrolleres samt veterinærgodkendes af en anerkendt dyrlæge.


6) Hvis hingsten ved eksteriør-kåring opnår bedækningstilladelse, gælder denne tilladelse i 1 år. Hingsten skal indenfor bedækningstilladelsens gyldighedsperiode bestå en 30 dages (DEU) / 35 dages (DK) kombineret test i dressur og springning på en station, der er anerkendt af Trakehner-Avlsforbundet, for at opnå bedækningstilladelse det følgende år.


7) a) Indenfor bedækningstilladelsens gyldighedsperiode skal hingsten bestå en 70 dages (DEU) eller 35 dages (DK) kombineret materialprøve i dressur og springning på en station, der er anerkendt af Trakehner-Avlsforbundet. b) Går hingsten ikke en materialprøve, kan den også kvalificere sig til en godkendelse gennem resultater i sport.


8) Består hingsten materialprøven, er hingsten endeligt kåret. I modsat fald bortfalder bedækningstilladelsen.


9) Hingste avlet igennem og kåret hos et Trakehner Forbund tilsluttet det internationale samarbejde, kan anerkendes af TAF’s bestyrelse efter indstilling fra avlsledelsen.


10) Hingste af Trakehnerafstamning, der er avlet i andre avlsforbund, kan anerkendes til brug på TAF-hopper. Anerkendelsen afgøres af bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.


11) Fuldblodshingste af xx, ox, sh, AA afstamning kan anerkendes til brug på TAF-hopper på lige fod med Trakehnerhingste. For disse hingste kræves, at de er kåret i andet Forbund og at de har bevist løbspræstationer eller ridemæssig præstation eller har en bestået materialprøve. En sådan anerkendelse kan dog begrænses således, at hingsten kun må bedække TAF-hopper efter avlsledelsens godkendelse.


12) Trakehner Avlsforbundet kan til enhver tid afkåre en hingst, hvis den ikke indfrier avlsforventningerne. En sådan afkåring afgøres af bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen. Hermed følger information om det videre forløb for hingsten efter udtagelse ved hingstekåring.


Hingsten har 1 års bedækningstilladelse, når følgende krav er opfyldte.


Hingsten skal gennemgå en sundhedsundersøgelse (øjne, luftveje, hjerte), ligesom hingsten skal undersøges (blodprøve) for EVA. Tilstedeværelse af normale kønsorganer skal ligeledes dokumenteres.


Endelig skal der foreligge DNA-undersøgelse og afstamningskontrol af hingsten og hingstens mor.


Resultaterne af ovennævnte undersøgelser skal senest 1. april forelægges og godkendes af TAF førend bedækningstilladelse udstedes.


Hingsten skal så ifølge TAF´s regelsæt for Stambogsføring af hingste, enten bestå en 35 dages test i Danmark i disciplinerne dressur og springning (Vilhelmsborg) eller en 30 dages test på en godkendt station i Tyskland, førend bedækningstilladelse for 2013 udstedes. Kravene for beståelse er min. 7,0 samlet eller min. 7,5 i en af delkaraktererne dressur (gangarter) eller spring.


Anders Dahl vil være behjælpelig med kontakten til den valgte station.


Bestået 35 (30) dages test giver bedækningstilladelse i avlssæsonen 2013.


a) Hingste med bestået 35 (30) dages test skal enten aflægge og bestå en 35 dages test i Danmark i disciplinerne dressur og springning eller en 70 dages test i Tyskland inden udgangen af 2013. Kravene for beståelse af test i Danmark er min. 7,0 samlet eller min. 7,5 i en af delkaraktererne dressur (gangarter) eller spring. For prøver aflagt i Tyskland gælder de til en hver tid gældende krav fastlagt af Trakehner Verband


b) Hingsten kan også gå championatsvejen. Her skal den kvalificere sig til semifinalen i Dansk Ride Forbunds championat for ungheste i dressur eller spring i 2013 samt 2014 eller 2015. Så længe Dansk Ride Forbunds championat gennemføres under nuværende form, er dette til en hver tid gældende. Skulle Dansk Ride Forbunds championat ophøre med at eksistere, fastlægger TAF alternative krav til dokumenterede ridemæssige præstationer.


Avlsledelsen står til rådighed med råd og vejledning. Nedenfor ses skematisk oversigt over mulige afprøvningsformer.


Løsspringning ved kåringen 1ste spring Cavaletti ca. 40 cm. høj, distance til 2nd spring ca. 7 m målt fra midt til midt (centrum af den lodrette støtte til centrum af den lodrette støtte). 2nd spring, lodret spring ca. 60 cm. højt, distance til 3die spring 7,20 m. 3die spring lodret, ca. 70 cm. højt. Springene kan senere blive lavet højere og bredere (oxer) max. højde 130 cm., alt efter hestens anlæg og efter anvisning fra ledelsen af prøven. Hingsten møder med aftagelig tøjle. Hingsten trækkes hen til 1ste spring og fanges ind efter sidste spring, hvorefter hingsten igen trækkes hen til 1ste spring.


Nyttigt overblik


Herunder  findes en samling af nyttige quicklinks tilhørende menuen  omhandlende hopper.

  • Vaccinationsregler
  • Elitehopper
  • Præmiehopper
  •  
  •  


TAF Sponsorer

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facebook  Sekretariat   Pia Prom

   Nordfeldvej 52B

   4780 Stege


   Tlf: 55813290

   pia@trakehner.dk