Indmeldelse

Indmeldelse
Medlemskab

 

Aktivt medlem kan alle blive, som er ejere af en hest af godkendt Trakehnerafstamning.

 

Familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere, hvor én af parterne opfylder betingelserne i ovenstående.

 

Passivt medlem kan enhver person blive, som ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab, men som er                                   interesseret i Trakehnerheste og i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

 

Forbundets medlemsblad Hestemagasinet, som udkommer 13 gange årligt er incl. i kontingentet.

 

Kontingentpriserne er pr. 1/2 2017:


Aktivt medlemsskab:     1000kr pr år

Familie medlemsskab:  1200kr pr år

Passivt medlemsskab     550kr pr år


Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet eller via online indmeldelse her


TAF Sponsorer

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facebook  Sekretariat   Pia Prom

   Nordfeldvej 52B

   4780 Stege


   Tlf: 55813290

   pia@trakehner.dk