online-indmeldelse


  Sekretariat   Pia Prom

   Nordfeldvej 52B

   4780 Stege


   Tlf: 55813290

   pia@trakehner.dkFølg os på FacebookTAF Sponsorer

Medlemsformular
Jeg ønsker at blive medlem af Trakehner-Avlsforbundet i Danmark

Aktive medlemmer kan alle blive, som er ejere af en i Trakehner-Avlsforbundet (TAF) kåret hoppe eller hingst eller en hest af godkendt Trakehnerafstamning.

Familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere, hvor én af parterne opfylder betingelserne i pkt. 1.

Passive medlemmer kan alle personer blive, som ikke opfylder betingelserne som aktive medlemmer, men som er interesserede i Trakehnerheste og i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

Når du har læst Trakehner-Avlsforbundets vedtægter omkring medlemsskab kan du melde dig ind i forbundet via nedenstående formular.

Når kontingent er indbetalt på konto 0056   4386365089, modtager du en bekræftelse på din indmeldelse.
Husk at påføre navn ved indbetalingen.

 

Jeg har læst vedtægterne omkring medlemskab        

Fornavn

Efternavn

Adresse


Postnummer

By

Land

E-mail

Telefon
Ønsket medlemskab: passivt 550 kr.       aktivt 1000 kr.      familie 1.200 kr.
Ved familiemedlemskab:
Fornavn 2
Efternavn 2
Ved aktivt- og familiemedlemskab påføres en hest, der tilhører ansøgeren:
Hestens navn og nr.
Hestens far
Hestens mor og nr.

Bemærkninger   

Uddrag af vedtægterne vedr. medlemskab.      De samlede vedtægter og regelsæt i pdf - klik her

§3. - Medlemskab

Stk 1. Aktive medlemmer kan alle blive, som er ejere af en i TAF kåret hoppe eller hingst eller en hest af godkendt Trakehnerafstamning.

Stk 1a. Familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere, hvor én af parterne opfylder betingelserne i pkt. 1.

Stk 2. Passive medlemmer kan alle personer blive, som ikke opfylder betingelserne som aktive medlemmer, men som er interesserede i Trakehnerheste og i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

Stk 3. Æresmedlemmer kan personer blive, som af generalforsamlingen bliver valgt pga. særlig fortjenste.

§4. - Anmodning om medlemskab

Stk 1. Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens formand, et af bestyrelsens medlemmer eller til foreningens sekretariat.

Stk 2. Anmoder man om medlemskab, er man forpligtet til at give foreningen alle oplysninger som har relationer til eventuelt medlemskab.

Stk 3. Bestyrelsen eller generalforsamlingen er berettiget til at afvise ansøgninger om medlemskab.

§5. - Medlemmernes rettigheder

Stk 1. Alle aktive medlemmer har stemmeret og er ligeberettigede.

Stk 2. Alle medlemmer kan rette ansøgning eller forespørgsler til generalforsamlingen.

Stk 3. Ethvert aktivt medlem kan vælges til formand eller bestyrelsesmedlem. Medlem af en kommission kan også et passivt medlem blive.

Stk 4. Passive medlemmer har ingen stemmeret, men har dog ret til at overvære generalforsamlingen og til at rette henvendelser og forespørgsler til generalforsamlingen.

Stk 5. Retten til at benytte forbundets bo- og brændemærke tilkommer kun forbundets medlemmer.

§6. - Medlemmernes pligter

Stk 1. Medlemmerne er forpligtet til at respektere foreningens vedtægter og beslutninger, herunder regler for registrering og optagelse i stambogen.

Stk 2. Medlemmerne er forpligtet til at følge henstillinger fra generalforsamlingen.

Stk 3. Medlemmerne er forpligtet til at betale kontingent og andre afgifter, som besluttes af generalforsamlingen.

Stk 4. Medlemmerne er forpligtet til at forsyne TAF med alle oplysninger, som er nødvendige for forbundets virke, eller som er i Trakehneravlens interesse.

Stk 5. Medlemmerne er forpligtet til at lade deres dyr brændemærke, jf. kåringsreglerne.

§7 - Medlemskabets ophør

Stk 1. Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab til 31. december, og opsigelsen skal ske senest 31. oktober. Opsigelsen skal skriftligt rettes til foreningens bestyrelse eller sekretariatet.

Stk 2. Et aktivt medlemskab overføres til passivt medlemskab, hvis medlemmet ikke længere er ejer af en kåret hoppe eller hingst eller en hest af godkendt Trakehnerafstamning, med mindre medlemmet har opsagt sit medlemskab. Hvis et medlem af bestyrelsen af samme årsag burde overføres til passivt medlem, beholder dette medlem sin plads i bestyrelsen, indtil medlemmets valgperiode er endt.

Stk 3. Et medlem kan ekskluderes af følgende grunde: a) Grov tilsidesættelse af foreningens vedtægter, beslutninger eller henstillinger, b) Undladelse af indbetaling af kontingent eller andre afgifter på trods af skriftlige henvendelser fra foreningen, c) Modarbejdelse af foreningens formål.

Stk 4. Et medlem, som ekskluderes, kan rette skriftlig protest til generalforsamlingen, dog er generalforsamlingens afgørelse endelig.

Stk 5. Ophør af et medlemskab frigør ikke for endnu bestående forpligtelser over for foreningen.

 

Tilbage til indmeldelse

 

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her